Lymfmassage

En lymfmassage passar i stort sett alla då lymfsystemet är en viktig del av kroppens cirkulation.
Det tillhör kroppens immunförsvar och fungerar både som avlopp och reningsverk.

Lymfmassage stimulerar lymfsystemet att föra ut överskottsvätska och slaggprodukter på ett effektivt sätt ur kroppen

Hur går behandlingen till?
Lymfsystemet fungerar bäst när man är avslappnad.
Därför är behandlingen upplagd för att skapa lugn och hjälpa dig slappna av på djupet.

Behandlingen består av en blandning av strykningar i lymfflödets riktning, mjuk massage, andning och tryck.

Men då stopp och tröghet kan bildas vid bl a fibroser som kan komma av t ex operationer, slag och ärrvävnad så kan även djupare grepp användas för att lösa dessa.
Jag är även utbildad inom Osteopati för Lymfmassörer vilket ger fler mjuka tekniker för att hjälpa hela systemet.

Behandlingen passar alla men speciellt personer med någon typ av svullnad, smärta, domningar eller trötthetssymptom.

Dock behandlar jag inte personer under aktiv cancerbehandling, obehandlat hjärtproblem eller med rosfeber.

Normalt brukar en förändring visa sig efter 2 – 4 behandlingar men det är väldigt individuellt och beror på vad problemet är och hur länge problemet har funnits.
För att förbättra flödet rekommenderas gärna tre behandlingar tätt, gärna med inte mer än en veckas mellanrum.

För häst utförs behandlingen i bef stall. Men bra att tänka på att det finns en lugn plats att vara på.